קבוצת אורן הנה קבוצה לילדים בגילאי שנתיים עד שנתיים ותשעה חודשים.

צוות הגן הינו צוות מקצועי שלומד ומשתלם לאורך השנה. הצוות מונה 3-4 אנשי צוות. שתי גננות ושתי סייעות.

קבוצת גיל זו מונה 28 ילדים. הקבוצה מחולקת ל-4 קבוצות למידה.הקשר הינו קשר חם , מכיל ואוהב.

הלמידה בגן נעשית דרך תנועה תחושה וחוויה, דרך כל החושים של הילד.

Bitnami