בגן שלנו ישנן 4 קבוצות. לכל קבוצה יש צוות, מבנה וחצר

קבוצת אלון -לגילאי 3-4 שנים שלושה אנשי צוות 28ילדים

קבוצת ארז-לגילאי 2-3 שנים. שלושה אנשי צוות 28 ילדים

קבוצת צאלון-משפחתון לגילאי 1-2 שנים, 7-18 ילדים

קבוצת אקליפטוס לגילאי 3-5 שנים אנשי צוות 4 גננות 36 ילדים.

 

Bitnami